Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2216(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0023/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0023/2015

Συζήτηση :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0076

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

8.6. Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα [2014/2216(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0076)

Παρεμβάσεις

Beatrix von Storch για να επιφέρει διευκρινήσεις στην γερμανική απόδοση της παραγράφου 77.

Silvia Costa για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος μετά την παράγραφο 210, η οποία κρατείται, και Charles Tannock σχετικά με αυτή την προφορική τροπολογία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου