Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0215/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0077

Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

8.7. EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 ja B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0215/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 ja B8-0225/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel ja David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta;

Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0077)

(Päätöslauselmaesitys B8-0224/2015 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö