Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0215/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0077

Proces-verbal
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg

8.7. Relațiile dintre UE și Liga Statelor Arabe și cooperarea pentru combaterea terorismului (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluții B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 și B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0215/2015

(care înlocuiește B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 și B8-0225/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post și Birgit Sippel, în numele Grupului S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel și David Campbell Bannerman, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0077)

(Propunerea de rezoluție B8-0224/2015 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate