Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0215/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0077

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

8.7. Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 och B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0215/2015

(ersätter B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 och B8-0225/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev och Ivana Maletić för PPE-gruppen,

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post och Birgit Sippel för S&D-gruppen,

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel och David Campbell Bannerman för ECR-gruppen,

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen,

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Laura Ferrara för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0077)

(Resolutionsförslag B8-0224/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy