Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2572(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0228/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0079

Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

8.9. ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0228/2015

(asendades B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi ja Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt ja Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel;

Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0079)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0229/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Victor Boştinaru esitas muudatusettepanekute 4 ja 3 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika