Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0228/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0079

Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

8.9. YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0228/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ja B8-0234/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi ja Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt ja Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta;

Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0079)

(Päätöslauselmaesitys B8-0229/2015 raukesi.)

Puheenvuorot:

Victor Boştinaru esitti tarkistuksiin 4 ja 3 suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö