Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2572(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0228/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0079

Zapisnik
Četvrtak, 12. ožujka 2015. - Strasbourg

8.9. 28. sjednica Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC) (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 i B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0228/2015

(koji zamjenjujeB8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 i B8-0234/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi i Ramona Nicole Mănescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt i Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0079)

(Prijedlog rezolucije B8-0229/2015 se ne razmatra.)

Govorili su:

Victor Boştinaru podnio je dva usmena amandmana, na amandmane 4. i 3., koji su usvojeni.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti