Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2572(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0228/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0079

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. kovo 12 d. - Strasbūras

8.9. 28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ir B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0228/2015

(keičia B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 ir B8-0234/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi ir Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu;

Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0079)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0229/2015 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Victor Boştinaru, jis pateikė du žodinius pakeitimus, atitinkamai 4 pakeitimui ir 3 pakeitimui, kurie buvo priimti.

Teisinė informacija - Privatumo politika