Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2572(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0228/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2015 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0079

Notulen
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg

8.9. 28e zitting van de UNHCR (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 en B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0228/2015

(ter vervanging van B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 en B8-0234/2015):

ingediend door de volgende leden:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi en Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt en Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie;

Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0079)

(Ontwerpresolutie B8-0229/2015 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Victor Boştinaru om twee mondelinge amendementen, op amendemenet 4 en amendement 3 respectievelijk, in te dienen, die in aanmerking werden genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid