Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2572(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0228/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0079

Protokół
Czwartek, 12 marca 2015 r. - Strasburg

8.9. 28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 i B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0228/2015

(zastępujący B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 i B8-0234/2015):

złożony przez następujących posłów:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi i Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt i Nicola Caputo w imieniu grupy S&D;

Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0079)

(Projekt rezolucji B8-0229/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Victor Boştinaru, w celu przedstawienia dwóch poprawek ustnych, odpowiednio do poprawki 4 oraz poprawki 3, które zostały przyjęte.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności