Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0228/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0079

Proces-verbal
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg

8.9. A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 și B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0228/2015

(care înlocuiește B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 și B8-0234/2015):

depusă de următorii deputați:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi și Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt și Nicola Caputo, în numele Grupului S&D;

Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0079)

(Propunerea de rezoluție B8-0229/2015 a devenit caducă.)

Intervenții

Victor Boştinaru, pentru a prezenta două amendamente orale, la amendamentul 4 și, respectiv, la amendamentul 3, care au fost reținute.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate