Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0228/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0079

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

8.9. FN:s människorättsråds 28:e möte (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 och B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0228/2015

(ersätter B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 och B8-0234/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi och Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen,

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt och Nicola Caputo för S&D-gruppen,

Mark Demesmaeker för ECR-gruppen,

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Alyn Smith och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0079)

(Resolutionsförslag B8-0229/2015 bortföll.)

Inlägg:

Victor Boştinaru lade fram två muntliga ändringsförslag, till ändringsförslag 4 respektive ändringsförslag 3, vilka beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy