Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0236/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2015 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0080

Протокол
Четвъртък, 12 март 2015 г. - Страсбург

8.10. Положението във Венецуела (гласуване)

Разискването се състоя на 25 февруари 2015 г. (точка 16 от протокола от 25.2.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 и B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0236/2015

(за замяна на B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 и B8-0246/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox и Roberts Zīle, от името на групата ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE.

приема се (P8_TA(2015)0080)

(Предложенията за резолюции B8-0237/2015, B8-0243/2015 и B8-0245/2015 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност