Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0236/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0080

Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

8.10. Olukord Venezuelas (hääletus)

Arutelu toimus 25. veebruaril 2015 (25.2.2015 protokollipunkt 16).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 ja B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0236/2015

(asendades B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 ja B8-0246/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0080)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0237/2015, B8-0243/2015 ja B8-0245/2015 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika