Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0236/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0080

Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

8.10. Venezuelan tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. helmikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 25.2.2015, kohta 16).

Päätöslauselmaesitykset B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 ja B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0236/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 ja B8-0246/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0080)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0237/2015, B8-0243/2015 ja B8-0245/2015 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö