Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0236/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0080

Protokół
Czwartek, 12 marca 2015 r. - Strasburg

8.10. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 lutego 2015 r. (pkt 16 protokołu z dnia 25.2.2015).

Projekty rezolucji B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 i B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0236/2015

(zastępujący B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 i B8-0246/2015):

złożony przez następujących posłów:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0080)

(Projekty rezolucji B8-0237/2015, B8-0243/2015 i B8-0245/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności