Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2582(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0236/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0080

Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg

8.10. Situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. februára 2015 (bod 16 zápisnice zo dňa 25.2.2015).

Návrhy uznesenia B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 a B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0236/2015

(nahrádzajúci B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 a B8-0246/2015):

podaný týmito poslancami:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox a Roberts Zīle v mene skupiny ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2015)0080)

(Návrhy uznesenia B8-0237/2015, B8-0243/2015 a B8-0245/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia