Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2582(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0236/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0080

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

8.10. Situationen i Venezuela (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 25 februari 2015 (punkt 16 i protokollet av den 25.2.2015).

Resolutionsförslag B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 och B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0236/2015

(ersätter B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 och B8-0246/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen,

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox och Roberts Zīle för ECR-gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0080)

(Resolutionsförslagen B8-0237/2015, B8-0243/2015 och B8-0245/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy