Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

8. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas (hääletus)

8.2. Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (hääletus)

8.3. Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (hääletus)

8.4. Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (hääletus)

8.5. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile (hääletus)

8.6. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (hääletus)

8.7. ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö (hääletus)

8.8. Huntahvena varude säästev kasutamine (hääletus)

8.9. ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (hääletus)

8.10. Olukord Venezuelas (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika