Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. március 12., Csütörtök - Strasbourg

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 és B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0240/2015

(amely a B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 és B8-0264/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Hölvényi György, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Sógor Csaba, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Nagy József, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Gál Kinga, Monica Macovei és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega és Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0071)

(A B8-0262/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.2. Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 és B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0241/2015

(amely a B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 és B8-0266/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Hölvényi György, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Sógor Csaba, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Nagy József, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Gál Kinga, Tadeusz Zwiefka és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei és Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 és B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0242/2015

(amely a B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 és B8-0270/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Sógor Csaba, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Nagy József, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Ujhelyi István, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López és Laurențiu Rebega, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0073)

(A B8-0269/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.4. Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 és B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0239/2015

(amely a B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 és B8-0252/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Nagy József, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont és Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Molnár Csaba, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen és David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich és José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Meszerics Tamás, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Valentinas Mazuronis.

Elfogadva (P8_TA(2015)0074)

(A B8-0248/2015 és B8-0251/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Charles Tannock, aki kéri, hogy a (20) bekezdést és az N. preambulumbekezdést bocsássák név szerinti szavazásra. Mivel a kérés határidőn túl érkezett, azt nem hagyják jóvá.


8.5. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének éves jelentése az Európai Parlament számára (szavazás)

Jelentés az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Parlament számára készített éves jelentéséről [2014/2219(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0075)

Felszólalások

Charles Tannock, aki szóbeli módosítást nyújt be a 14. módosításhoz. A kérelmet jóváhagyják.

Arnaud Danjean, aki szóbeli módosítást nyújt be a (47) bekezdéshez. A kérelmet jóváhagyják.

Elmar Brok, aki szóbeli módosítást nyújt be a 2. módosításhoz. A kérelmet jóváhagyják.


8.6. 2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)

Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2014/2216(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0076)

Felszólalások

Beatrix von Storch, aki magyarázatot fűz a (77) bekezdés német nyelvi változatához.

Silvia Costa, aki szóbeli módosítást nyújt be arra irányulóan, hogy egy új bekezdést illesszenek be a (210) bekezdés után. A kérelmet jóváhagyják, és Charles Tannock, ezzel a szóbeli módosítással kapcsolatosan.


8.7. Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 és B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0215/2015

(amely a B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 és B8-0225/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, Nagy József, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post és Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel és David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0077)

(A B8-0224/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.8. A farkassügér fenntartható halászata (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0078)


8.9. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 és B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0228/2015

(amely a B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 és B8-0234/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Nagy József, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi és Ramona Nicole Mănescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt és Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0079)

(A B8-0229/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Victor Boştinaru, aki egy-egy szóbeli módosítást nyújt be a 4. és 3. módosításhoz. A kérelmet jóváhagyják.


8.10. A venezuelai helyzet (szavazás)

A vita időpontja:: 2015. február 25. (2015.2.25-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 és B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0236/2015

(amely a B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 és B8-0246/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, Nagy József, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano és Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0080)

(A B8-0237/2015, B8-0243/2015 és B8-0245/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat