Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

10. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμου του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)) – COM(2015)0126)

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την έκδοση οδηγιας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμου του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμου του εΕυρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)) 06582/2015 – COM(2015)0125)

αναπομπή επί της ουσίας: ECON·

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 13 Μαρτίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου