Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. március 12., Csütörtök - Strasbourg

10. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

utalva illetékes: IMCO, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

utalva illetékes: ENVI;

- A Tanács álláspontja első olvasatban a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid- kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

utalva illetékes: ENVI;

- A Tanács álláspontja első olvasatban az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD) – 06582/2015 – COM(2015)0125)

utalva illetékes: ECON;

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2015. március 13.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat