Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg

10. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

verwezen naar ten principale: IMCO, LIBE (artikel 54 van het Reglement);

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)+

verwezen naar ten principale: ENVI;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (17086/1/2014 – C8-0072/2015 –2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128))+

verwezen naar ten principale: ENVI;

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD) – 06582/2015 – COM(2015)0125)+

verwezen naar ten principale: ECON;

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 13 maart 2015, in.

Juridische mededeling - Privacybeleid