Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg

10. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)) – COM(2015)0126)

retrimis fond: IMCO, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

retrimis fond: ENVI

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

retrimis fond: ENVI

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)) – 06582/2015 – COM(2015)0125)

retrimis fond: ECON.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 13 martie 2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate