Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

11. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015)

Έκθεση Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė και Morten Messerschmidt.

Έκθεση Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill και Morten Messerschmidt.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor και Ryszard Czarnecki.

(Ώρα των ψηφοφοριών την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015)

Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh και Seán Kelly.

Έκθεση Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr και Marek Jurek.

Έκθεση Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská και Ryszard Czarnecki.

Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek.

Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly.

28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor και Seán Kelly.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek και Pablo Echenique.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου