Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

11. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäeva, 11. märtsi 2015. aasta hääletus)

Raport: Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė ja Morten Messerschmidt

Raport: Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill ja Morten Messerschmidt

Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor ja Ryszard Czarnecki.

(neljapäeva, 12. märtsi 2015. aasta hääletus)

Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh ja Seán Kelly

Raport: Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr ja Marek Jurek

Raport: Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská ja Ryszard Czarnecki

ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Huntahvena varude säästev kasutamine (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor ja Seán Kelly

Olukord Venezuelas (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek ja Pablo Echenique.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika