Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

11. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikko 11. maaliskuuta 2015)

Mietintö Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė ja Morten Messerschmidt

Mietintö Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill ja Morten Messerschmidt

Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor ja Ryszard Czarnecki.

(Äänestykset torstaina 12. maaliskuuta 2015)

Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh ja Seán Kelly

Mietintö Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr ja Marek Jurek

Mietintö Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská ja Ryszard Czarnecki

EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Meribassikannan kestävä hyödyntäminen (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor ja Seán Kelly

Venezuelan tilanne (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek ja Pablo Echenique.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö