Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. kovo 12 d. - Strasbūras

11. Paaiškinimai dėl balsavimo
Stenograma

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(trečiadienis 2015 m. kovo 11 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė ir Morten Messerschmidt.

Pranešimas: Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill ir Morten Messerschmidt.

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor ir Ryszard Czarnecki.

(ketvirtadienis 2015 m. kovo 12 d. balsuoti skirtas laikas)

Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh ir Seán Kelly.

Pranešimas: Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr ir Marek Jurek.

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská ir Ryszard Czarnecki.

ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek.

Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly.

28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor ir Seán Kelly.

Padėtis Venesueloje (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek ir Pablo Echenique.

Teisinė informacija - Privatumo politika