Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 maart 2015 - Straatsburg

11. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 11 maart 2015)

Verslag Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė en Morten Messerschmidt

Verslag Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill en Morten Messerschmidt

Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor en Ryszard Czarnecki.

(Stemmingen van donderdag 12 maart 2015)

Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh en Seán Kelly

Verslag Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr en Marek Jurek

Verslag Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská en Ryszard Czarnecki

Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Duurzame exploitatie van zeebaars (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

28e zitting van de UNHCR (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor en Seán Kelly

Situatie in Venezuela (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek en Pablo Echenique.

Juridische mededeling - Privacybeleid