Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 11. marca 2015)

Správa: Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė a Morten Messerschmidt

Správa: Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill a Morten Messerschmidt

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor a Ryszard Czarnecki.

(Hlasovanie: štvrtok 12. marca 2015)

Vražda ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh a Seán Kelly

Správa: Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr a Marek Jurek

Správa: Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská a Ryszard Czarnecki

Vzťahy medzi EÚ a Ligou arabských štátov a spolupráca v boji proti terorizmu (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Udržateľné využívanie morony striebristej (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

28. zasadnutie UNHRC (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor a Seán Kelly

Situácia vo Venezuele (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek a Pablo Echenique.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia