Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

11. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 11 mars 2015)

Betänkande Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė och Morten Messerschmidt

Betänkande Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill och Morten Messerschmidt

Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor och Ryszard Czarnecki

(Omröstning: torsdagen den 12 mars 2015)

Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh och Seán Kelly

Betänkande Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr och Marek Jurek

Betänkande Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská och Ryszard Czarnecki

Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Hållbart utnyttjande av havsabborre (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

FN:s människorättsråds 28:e möte (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor och Seán Kelly

Situationen i Venezuela (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek och Pablo Echenique

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy