Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg

13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

DEVE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide valitsemist, sotsiaalkaitset ja arengut takistavad probleemid (2015/2058(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

- Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (2015/2051(INI))

INTA-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (2015/2059(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

ECON-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (2015/2060(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, EMPL)

IMCO-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa Majanduspiirkond ja Šveits ning takistused siseturu täielikul rakendamisel (2015/2061(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE)

REGI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, usaldusväärne majandusjuhtimine ning ühissätete määruse artikli 23 rakendamise suunised (2015/2052(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG, ECON)

JURI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

- Võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (2015/2053(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, INTA, IMCO)

LIBE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa kodanike radikaliseerumise ja äärmusrühmitustesse värbamise ennetamine (2015/2063(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET)

- Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused (2015/2062(INI))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

Komisjonid: LIBE, PETI (kodukorra artikkel 55)
(Esimeeste konverentsi 27. novembri 2014. aasta ja 5. märtsi 2015. aasta otsuste alusel)

- Eriaruanne, milles käsitletakse Euroopa Ombudsmani omaalgatuslikku uurimist OI/5/2012/BEH-MHZ agentuuri Frontex suhtes (2014/2215(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

DEVE-komisjon (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 5. märtsi 2015. aasta otsuse alusel)

- Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide valitsemist, sotsiaalkaitset ja arengut takistavad probleemid (2015/2058(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON) (kodukorra artikkel 54)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

- Võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (2015/2053(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, INTA, IMCO) (kodukorra artikkel 54)

- Direktiivi 2007/36/EÜ muutmine seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL muutmine seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, IMCO, ECON) (kodukorra artikkel 54)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

- Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Suurbritannias vaadist müüdava võlts-Prosecco kohta - B8-0089/2015 - Mara BIZZOTTO
vastutav komisjon: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika