Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

DEVE-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle (2015/2058(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

- Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (2015/2051(INI))

INTA-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (2015/2059(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

ECON-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (2015/2060(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, EMPL)

IMCO-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (2015/2061(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE)

REGI-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

- Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta: suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen (2015/2052(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, BUDG, ECON)

JURI-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

- Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (2015/2053(INI))
(lausuntoa varten: CULT, INTA, IMCO)

LIBE-valiokunta
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3. 2015)

- Fundamentalistiliikkeiden harjoittaman unionin kansalaisten radikalisoinnin ja rekrytoinnin ennaltaehkäiseminen (2015/2063(INI))
(lausuntoa varten: AFET)

- Vankilajärjestelmät ja -olot (2015/2062(INI))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

LIBE- ja PETI -valiokunnat (työjärjestyksen 55 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 27.11.2014 ja 5.3.2015)

- Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus – omasta aloitteesta suoritettu, Frontexia koskeva tutkimus OI/5/2012/BEH-MHZ (2014/2215(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

DEVE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.3.2015)

- Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle (2015/2058(INI))
(lausuntoa varten: ECON) (työjärjestyksen 54 artikla)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)

- Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (2015/2053(INI))
(lausuntoa varten: CULT, INTA, IMCO) (työjärjestyksen 54 artikla)

- Direktiivin 2007/36/EY muuttaminen osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(lausuntoa varten: LIBE, IMCO, ECON)
(työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 133 artikla)

- Päätöslauselmaesitys Englannissa hanasta myytävästä väärennetystä proseccosta - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
asiasta vastaava valiokunta: IMCO
lausuntoa varten: ENVI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö