Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 12. ožujka 2015. - Strasbourg

13. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor DEVE
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5.3.2015.)

- Izbjegavanje plaćanja poreza i porezna utaja kao izazovi za upravljanje, socijalnu zaštitu i razvoj u zemljama u razvoju (2015/2058(INI))
(mišljenje: ECON)

- Priprema za sastanak na vrhu za humanitarnu pomoć: Izazovi i prilike za humanitarnu pomoć (2015/2051(INI))

Odbor INTA
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5.3.2015.)

- Provedba sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje (2015/2059(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor ECON
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5.3.2015.)

- Uloga EU-a u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela (2015/2060(INI))
(mišljenje: AFCO, EMPL)

Odbor IMCO
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5.3.2015.)

- EGP-Švicarska: Prepreke potpunom ostvarenju unutanjeg tržišta (2015/2061(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE)

Odbor REGI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11.2.2015.)

- Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje: smjernice za primjenu članka 23. Uredbe o zajedničkim odredbama 2015/2052(INI))
(mišljenje: EMPL, BUDG, ECON)

Odbor JURI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11.2.2015.)

- Moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (2015/2053(INI))
(mišljenje: CULT, INTA, IMCO)

Odbor LIBE
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5.3.2015.)

- Sprječavanje radikalizacije i novačenja europskih građana od strane fundamentalističkih pokreta (2015/2063(INI))
(mišljenje: AFET)

- Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima (2015/2062(INI))

Odluka o uspostavi postupka zajedničkih sjednica odbora (članak 55. Poslovnika)

Odbori: LIBE, PETI (članak 55. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014. i 5.3.2015.)

- Posebno izvješće Ureda Europskog ombudsmana o istrazi na vlastitu inicijativu OI/5/2012/BEH-MHZ koja se odnosi na Frontex (2014/2215(INI))

Postupak s pridruženim odborima (članak 54. Poslovnika)

Odbor DEVE (Članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5.3.2015.)

- Izbjegavanje plaćanja poreza i porezna utaja kao izazovi za upravljanje, socijalnu zaštitu i razvoj u zemljama u razvoju (2015/2058(INI))
(mišljenje: ECON)
(članak 54. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11.2.2015.)

- Moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (2015/2053(INI))
(mišljenje: CULT, INTA, IMCO) (članak 54. Poslovnika)

- Izmjena direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(mišljenje: LIBE, IMCO, ECON) (članak 54. Poslovnika)

Izmjene upućivanja na odbore (članak 133. Poslovnika)

- Prijedlog rezolucije o lažnom točenom proseccu koji se prodaje u Engleskoj- B8-0089/2015 - Mara Bizotto

upućeno u odbor: IMCO

mišljenje: ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti