Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. kovo 12 d. - Strasbūras

13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

DEVE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip valdymo, socialinės apsaugos ir vystymosi problemos besivystančiose šalyse (2015/2058(INI))
(nuomonė: ECON)

- Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimas humanitariniais klausimais: humanitarinei pagalbai tenkantys iššūkiai ir galimybės (2015/2051(INI))

INTA komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas (2015/2059(INI))
(nuomonė: EMPL)

ECON komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- ES vaidmuo tarptautinėse pinigų finansinėse ir reguliavimo institucijose ir organuose (2015/2060(INI))
(nuomonė: AFCO, EMPL)

IMCO komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- EEE ir Šveicarijos ryšiai: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys (2015/2061(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE)

REGI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.2.2015)

- Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (2015/2052(INI))
(nuomonė: EMPL, BUDG, ECON)

JURI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 02 11)

- Galimybė Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams (2015/2053(INI))
(nuomonė: CULT, INTA, IMCO)

LIBE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 03 05)

- Radikalėjimo prevencija ir fundamentalistų judėjimų vykdomas ES piliečių verbavimas (2015/2063(INI))
(nuomonė: AFET)

- Įkalinimo įstaigų sistema ir sąlygos jose (2015/2062(INI))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

komitetai: LIBE, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(2014 11 27 ir 2015 03 05 Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą )

-Europos ombudsmeno savo iniciatyva atlikto tyrimo Nr. OI/5/2012/BEH-MHZ dėl FRONTEX specialioji ataskaita (2014/2215(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

DEVE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 5.3.2015)

- Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip valdymo, socialinės apsaugos ir vystymosi problemos besivystančiose šalyse (2015/2058(INI))
(avis: ECON) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.2.2015)

- Galimybė Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams (2015/2053(INI))
(avis: CULT, INTA, IMCO) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(avis: LIBE, IMCO, ECON) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl rezoliucjos dėl Anglijoje pilstomo ir parduodamo netikro putojančio vyno „Prosecco“ - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
atsakingas komitetas: IMCO
nuomonė: ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika