Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 12. marts - Strasbūra

13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

DEVE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs (2015/2058(INI))
(atzinums: ECON)

- Gatavošanās pasaules humānās palīdzības augstākā līmeņa sanāksmei - risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (2015/2051(INI))

INTA komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Eiropas Savienības un Korejas Republikas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (2015/2059(INI))
(atzinums: EMPL)

ECON komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (2015/2060(INI))
(atzinums: AFCO, EMPL)

IMCO komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- EEZ-Šveice: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai (2015/2061(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE)

REGI komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

- Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība: norādes Kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai (2015/2052(INI))
(atzinums: EMPL, BUDG, ECON)

JURI komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

- Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (2015/2053(INI))
(atzinums: CULT, INTA, IMCO)

LIBE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un fundamentālistu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (2015/2063(INI))
(atzinums: AFET)

- Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (2015/2062(INI))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

LIBE, PETI komitejas (Reglamenta 55. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 27. novembra un 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Eiropas Ombuda īpašais ziņojums par patstāvīgo izmeklēšanu OI/5/2012/BEH-MHZ attiecībā uz Frontex (2014/2215(INI))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

DEVE komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. marta lēmumu)

- Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs (2015/2058(INI))
(atzinums: ECON) (Reglamenta 54. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

- Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (2015/2053(INI))
(atzinums: CULT, INTA, IMCO) (Reglamenta 54. pants)

- Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvā 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(atzinums: LIBE, IMCO, ECON) (Reglamenta 54. pants)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 133. pants)

- Priekšlikums rezolūcijai par viltoto Prosecco, ko Anglijā pārdod no spiediena iekārtām - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums : ENVI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika