Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg

13. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

Comisia DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în ceea ce privește guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare (2015/2058(INI))
(aviz: ECON)

- Pregătiri pentru Summitul mondial pe teme umanitare: provocări și oportunități pentru asistența umanitară (2015/2051(INI))

Comisia INTA
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea (2015/2059(INI))
(aviz: EMPL)

Comisia ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (2015/2060(INI))
(aviz: AFCO, EMPL)

Comisia IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- SEE-Elveția: Obstacole în ceea ce privește implementarea deplină a pieței interne (2015/2061(INI))
(aviz: EMPL, ITRE)

Comisia REGI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 februarie 2015)

- Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune (2015/2052(INI))
(aviz: EMPL, BUDG, ECON)

Comisia JURI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 februarie 2015)

- Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (2015/2053(INI))
(aviz: CULT, INTA, IMCO)

Comisia LIBE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Prevenirea radicalizării și a recrutării cetățenilor europeni de către mișcările fundamentaliste (2015/2063(INI))
(aviz: AFET)

- Sistemele carcerale și condițiile de detenție (2015/2062(INI))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

Comisii: LIBE, PETI (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziilor Conferinței Președinților din 27 noiembrie 2014 și 5 martie 2015)

- Raport special al Ombudsmanului European în raportul din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ referitor la Frontex (2014/2215(INI)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Comisia DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în ceea ce privește guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare (2015/2058(INI))
(aviz: ECON) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Comisia JURI (articolul 54 din regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 februarie 2015)

- Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (2015/2053(INI))
(aviz: CULT, INTA, IMCO) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Modificarea Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(avis: LIBE, IMCO, ECON) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Modificarea sesizării comisiilor (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la vinul spumos de tip Prosecco falsificat, vândut în Anglia din butoi - B8-0089/2015 - Mara Bizotto
fond : IMCO
avis : ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate