Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 12. marec 2015 - Strasbourg

13. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

odbor DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi za upravljanje, socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju (2015/2058(INI))
(mnenje: ECON)

- Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (2015/2051(INI))

odbor INTA
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo (2015/2059(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulatornih intitucij ter organov (2015/2060(INI))
(mnenje: AFCO, EMPL)

odbor IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- EGP – Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (2015/2061(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE)

odbor REGI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje: smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah (2015/2052(INI))
(mnenje: EMPL, BUDG, ECON)

odbor JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (2015/2053(INI))
(mnenje: CULT, INTA, IMCO)

odbor LIBE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

- Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani fundamentalističnih gibanj (2015/2063(INI))
(mnenje: AFET)

- Zaporniški sistemi in pogoji (2015/2062(INI))

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

odbori: LIBE, PETI (člen 55 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27.11.2014 in 5.3.2015)

- Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (2014/2215(INI))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor DEVE (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5.3.2015)

-Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi za upravljanje, socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju (2015/2058(INI))
(mnenje: ECON) (člen 54 Poslovnika)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (2015/2053(INI))
(mnenje: CULT, INTA, IMCO) (člen 54 Poslovnika)

- Sprememba Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(mnenje: LIBE, IMCO, ECON) (člen 54 Poslovnika)

Spremembe napotitev na odbore (člen 133 Poslovnika)

- Predlog resolucije o ponarejenem vinu vrste prosecco, ki se ga toči v Angliji - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
pristojni odbor: IMCO
mnenje: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov