Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5.3.2015)

- Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling i utvecklingsländer (2015/2058(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

- Förberdelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (2015/2051(INI))

INTA-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5.3.2015)

- Genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea (2015/2059(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

ECON-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5.3.2015)

- EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ (2015/2060(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, EMPL)

IMCO-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5.3.2015)

- EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (2015/2061(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE)

REGI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.2.2015)

- De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser (2015/2052(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, BUDG, ECON)

JURI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.2.2015)

- En möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (2015/2053(INI))
(rådgivande utskott: CULT, INTA, IMCO)

LIBE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5.3.2015)

- Att förhindra radikalisering och att EU-medborgare rekryteras av fundamentalistiska grupper (2015/2063(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

- Fängelsesystem och villkor i fängelsen (2015/2062(INI))

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

LIBE-, PETI-utskotten (artikel 55 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27.11.2014 och den 5.3.2015)

- Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen i samband med undersökningen på eget initativ (OI/5/2012/BEH-MHZ) om Frontex (2014/2215(INI))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5.3.2015)

- Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling i utvecklingsländer (2015/2058(INI))
(rådgivande utskott: ECON) (artikel 54 i arbetsordningen)

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.2.2015)

- En möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (2015/2053(INI))
(rådgivande utskott: CULT, INTA, IMCO) (artikel 54 i arbetsordningen)

- Ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(rådgviande utskott: LIBE, IMCO, ECON) (artikel 54 i arbetsordningen)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 133 i arbetsordningen)

- Förslag till resolution om den falska Prosecco som säljs på fat i England – B8-0089/2015 – Mara Bizzotto
ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy