Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Huntahvena varude säästev kasutamine (arutelu)
 5.ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
6.1.Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas
  
6.2.Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega
  
6.3.Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Hääletused
  
8.1.Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas (hääletus)
  
8.2.Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (hääletus)
  
8.3.Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (hääletus)
  
8.4.Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (hääletus)
  
8.5.Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile (hääletus)
  
8.6.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (hääletus)
  
8.7.ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö (hääletus)
  
8.8.Huntahvena varude säästev kasutamine (hääletus)
  
8.9.ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (hääletus)
  
8.10.Olukord Venezuelas (hääletus)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (264 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1962 kb) 
 
Protokoll (225 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (51 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (79 kb) 
 
Protokoll (275 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (736 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1791 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika