Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 4.Hållbart utnyttjande av havsabborre (debatt)
 5.FN:s människorättsråds 28:e möte (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier
  6.2.Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn
  6.3.Tanzania, särskilt frågan om markrofferi
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  8.1.IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (omröstning)
  8.2.Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (omröstning)
  8.3.Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (omröstning)
  8.4.Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (omröstning)
  8.5.Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (omröstning)
  8.6.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området (omröstning)
  8.7.Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (omröstning)
  8.8.Hållbart utnyttjande av havsabborre (omröstning)
  8.9.FN:s människorättsråds 28:e möte (omröstning)
  8.10.Situationen i Venezuela (omröstning)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Inkomna dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (269 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (1962 kb) 
 
Protokoll (226 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (53 kb) Omröstningar med namnupprop (80 kb) 
 
Protokoll (293 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (634 kb) Omröstningar med namnupprop (1938 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy