Index 
Jegyzőkönyv
PDF 289kWORD 245k
2015. március 12., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A farkassügér fenntartható halászata (vita)
 5.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (vita)
 6.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
6.1.A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten
  
6.2.Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások
  
6.3.Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése
 7.Az elnök közleménye
 8.Szavazások órája
  
8.1.A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten (szavazás)
  
8.2.Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (szavazás)
  
8.3.Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése (szavazás)
  
8.4.Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (szavazás)
  
8.5.Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének éves jelentése az Európai Parlament számára (szavazás)
  
8.6.2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)
  
8.7.Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés (szavazás)
  
8.8.A farkassügér fenntartható halászata (szavazás)
  
8.9.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (szavazás)
  
8.10.A venezuelai helyzet (szavazás)
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontja
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (2015/2592(RSP))

A vita időpontja: 2015. március 11. (2015.3.11-i jegyzőkönyv, 13. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- MeszericsTamás, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi és Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička és Ramon Tremosa i Balcells, az ALDE képviselőcsoport nevében, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea és Zigmantas Balčytis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg és Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier és Nagy József, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és a demokrácia oroszországi helyzetéről (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


3. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2015/2582(RSP))

A vita időpontja: 2015. február 25 (2015.2.25-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, Nagy József , Francesc Gambús, Lara Comi és Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă és Zigmantas Balčytis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


4. A farkassügér fenntartható halászata (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A farkassügér fenntartható halászata (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Alain Cadec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, aki magyarázatot ad Norica Nicolai késésére, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Julie Girling és Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos és Carlos Iturgaiz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes és Emmanouil Glezos.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a farkassügér fenntartható halászatáról (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


5. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, független, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nagy József, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos és António Marinho e Pinto.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck és Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Nagy József és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülésszakán képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler és Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (UNHRC) 28. ülésszakáról (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă és Alessia Maria Mosca, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós prioritásokról (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


6. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2015.3.10-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


6.1. A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 és B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Ceballos, Javier Nart, Mark Demesmaeker és Hölvényi György előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Javier Couso Permuy és Josef Weidenholzer előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lorenzo Fontana, független, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Lampros Fountoulis (az elnök megállapítja, hogy nem kérdésről van szó, ezért megszakítja a felszólalót), Bruno Gollnisch és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská és Marek Jurek.

Felszólal: Notis Marias a „catch the eye” eljárásról.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


6.2. Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 és B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez és Josef Weidenholzer előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Marc Tarabella a kékkártyás eljárásról.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


6.3. Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 és B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez és Josef Weidenholzer előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sógor Csaba és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ignazio Corrao, Marc Tarabella, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.12-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Marine Le Pen ügyrendi kérdésben.


7. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy a Parlament elnöke úgy határozott, hogy Gianluca Buonanno képviselőt hét napi napidíjának megvonásával bünteti, amiért sértő és provokatív szavaival megzavarta az ülést.

Erről a határozatról ma tájékoztatták az érintett képviselőt.

Az eljárási szabályzat 167. cikke értelmében Gianluca Buonanno képviselőnek két hét áll rendelkezésére, hogy e határozat ellen belső fellebbezést nyújtson be az Elnökséghez.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 és B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0240/2015

(amely a B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 és B8-0264/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Hölvényi György, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Sógor Csaba, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Nagy József, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Gál Kinga, Monica Macovei és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega és Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0071)

(A B8-0262/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.2. Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 és B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0241/2015

(amely a B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 és B8-0266/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Hölvényi György, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Sógor Csaba, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Nagy József, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Gál Kinga, Tadeusz Zwiefka és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei és Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 és B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0242/2015

(amely a B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 és B8-0270/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Sógor Csaba, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Nagy József, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei és Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Ujhelyi István, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López és Laurențiu Rebega, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0073)

(A B8-0269/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.4. Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 és B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0239/2015

(amely a B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 és B8-0252/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Nagy József, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont és Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Molnár Csaba, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen és David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich és José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Meszerics Tamás, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Valentinas Mazuronis.

Elfogadva (P8_TA(2015)0074)

(A B8-0248/2015 és B8-0251/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Charles Tannock, aki kéri, hogy a (20) bekezdést és az N. preambulumbekezdést bocsássák név szerinti szavazásra. Mivel a kérés határidőn túl érkezett, azt nem hagyják jóvá.


8.5. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének éves jelentése az Európai Parlament számára (szavazás)

Jelentés az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Parlament számára készített éves jelentéséről [2014/2219(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0075)

Felszólalások

Charles Tannock, aki szóbeli módosítást nyújt be a 14. módosításhoz. A kérelmet jóváhagyják.

Arnaud Danjean, aki szóbeli módosítást nyújt be a (47) bekezdéshez. A kérelmet jóváhagyják.

Elmar Brok, aki szóbeli módosítást nyújt be a 2. módosításhoz. A kérelmet jóváhagyják.


8.6. 2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)

Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2014/2216(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0076)

Felszólalások

Beatrix von Storch, aki magyarázatot fűz a (77) bekezdés német nyelvi változatához.

Silvia Costa, aki szóbeli módosítást nyújt be arra irányulóan, hogy egy új bekezdést illesszenek be a (210) bekezdés után. A kérelmet jóváhagyják, és Charles Tannock, ezzel a szóbeli módosítással kapcsolatosan.


8.7. Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 és B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0215/2015

(amely a B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 és B8-0225/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, Nagy József, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post és Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel és David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0077)

(A B8-0224/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.8. A farkassügér fenntartható halászata (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0078)


8.9. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 és B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0228/2015

(amely a B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 és B8-0234/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Nagy József, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi és Ramona Nicole Mănescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt és Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0079)

(A B8-0229/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Victor Boştinaru, aki egy-egy szóbeli módosítást nyújt be a 4. és 3. módosításhoz. A kérelmet jóváhagyják.


8.10. A venezuelai helyzet (szavazás)

A vita időpontja:: 2015. február 25. (2015.2.25-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 és B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0236/2015

(amely a B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 és B8-0246/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, Nagy József, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano és Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0080)

(A B8-0237/2015, B8-0243/2015 és B8-0245/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

utalva illetékes: IMCO, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

utalva illetékes: ENVI;

- A Tanács álláspontja első olvasatban a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid- kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

utalva illetékes: ENVI;

- A Tanács álláspontja első olvasatban az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD) – 06582/2015 – COM(2015)0125)

utalva illetékes: ECON;

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2015. március 13.


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2015. március 11., szerda)

Sergio Gutiérrez Prieto -jelentés - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė és Morten Messerschmidt.

Gáll-Pelcz Ildikó-jelentés - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill és Morten Messerschmidt.

A gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelem (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Sógor Csaba és Ryszard Czarnecki.

(Szavazások órája: 2015. március 12., csütörtök)

Az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolása és az oroszországi demokrácia helyzete (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh és Seán Kelly.

Elmar Brok -jelentés - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr és Marek Jurek.

Pier Antonio Panzeri -jelentés - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská és Ryszard Czarnecki.

Az EU és az Arab Államok Ligája közötti kapcsolatok és a terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek.

A farkassügér fenntartható halászata (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Sógor Csaba és Seán Kelly.

A venezuelai helyzet (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek és Pablo Echenique.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


13. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

DEVE bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. március 5-i határozatát követően)

- Az adócsalás és -kikerülés mint kihívás a fejlődő országok irányítása, szociális védelme és fejlődése számára (2015/2058(INI))
(vélemény: ECON)

- Felkészülés a világszintű humanitárius csúcstalálkozóra: a humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások és lehetőségek (2015/2051(INI))

INTA bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. március 5-i határozatát követően)

- Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között aláírt szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása (2015/2059(INI))
(vélemény: EMPL)

ECON bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. március 5-i határozatát követően)

- Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben vagy testületekben (2015/2060(INI))
(vélemény: AFCO, EMPL)

IMCO bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. március 5-i határozatát követően)

- EGT–Svájc: akadályok a belső piac teljes körű megvalósítása előtt (2015/2061(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE)

REGI bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. február 11-i határozatát követően)

- Az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás: iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához (2015/2052(INI))
(vélemény: EMPL, BUDG, ECON)

JURI bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. február 11-i határozatát követően)

- A földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése (2015/2053(INI))
(vélemény: CULT, INTA, IMCO)

LIBE bizottság
(Az Elnökök Értekezletének 2015. március 5-i határozatát követően)

- Az európai polgárok fundamentalista mozgalmak általi radikalizálódásának és toborzásának megelőzése (2015/2063(INI))
(vélemény: AFET)

- Büntetés-végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények (2015/2062(INI))

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

LIBE és PETI bizottság (az eljárási szabályzat 55. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. november 27-i és 2015. március 5-i határozatát követően)

Az európai ombudsman különjelentése a Frontex kapcsán végzett OI/5/2012/BEH-MHZ számú, hivatalból indított vizsgálatról (2014/2215(INI))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

DEVE bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2015. március 5-i határozatát követően)

- Az adócsalás és -kikerülés mint kihívás a fejlődő országok irányítása, szociális védelme és fejlődése számára (2015/2058(INI))
(vélemény: ECON) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2015. február 11-i határozatát követően)

- A földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése (2015/2053(INI))
(vélemény: CULT, INTA, IMCO) (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(vélemény: LIBE, IMCO, ECON) az eljárási szabályzat 54. cikke)

Bizottságok felkérésének módosítása

- Állásfoglalási indítvány az Angliában csapolva forgalmazott, hamisított Proseccóról - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
illetékes: IMCO
vélemény: ENVI


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

- Javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szigetek európai évéről (B8-0182/2015)

utalva

illetékes :

REGI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszer-hamisításról: a megkárosított termelőket támogató európai alap (B8-0183/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalásra irányuló indítvány a bor európai évéről (B8-0184/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyermekek európai évéről (B8-0185/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a földrajzi árujelzők oltalmának a nem mezőgazdasági termékekre történő kiterjesztéséről (B8-0186/2015)

utalva

illetékes :

JURI

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tengerek és óceánok európai évéről (B8-0187/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Kanadában csapolva forgalmazott, hamisított Proseccóról (B8-0188/2015)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a terroristák illegális bevándorlás révén történő olaszországi beszivárgásáról (B8-0189/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa az európai tengerek vegyi és hagyományos fegyverekkel szembeni védelméről (B8-0190/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalásra irányuló indítvány a hegyek európai évéről (B8-0191/2015)

utalva

illetékes :

REGI

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szarvasgomba-élőhelyek védelméről és értékük növeléséről (B8-0192/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tengeri ökoszisztéma védelméről (B8-0194/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a folyótorkolatok ökoszisztémájának védelméről (B8-0195/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a líbiai keresztényellenességgel szembeni küzdelemről (B8-0196/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a venetói sertésinfluenzáról (B8-0197/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a daganatok megelőzéséről Olaszországban és Európában (B8-0198/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az orosz kereskedelmi embargó miatt károkat szenvedő marhahúságazat támogatására irányuló intézkedésekről (B8-0199/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olasz tejtermelőket támogató intézkedésekről (B8-0200/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olaszországi munkanélküliség új negatív rekordjának csökkentésére szolgáló támogatási intézkedésekről (B8-0201/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a feldolgozott élelmiszerekben található hús származási országának kötelező feltüntetéséről (B8-0202/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Olaszországban árusított külföldi tejtermékek címkézéséről (B8-0203/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gesztenyefa-erdők védelméről (B8-0204/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Horvátország által folytatott szénhidrogén-kitermelésről (B8-0205/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szőlőtelepítési jogról: átmeneti időszak (B8-0206/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az internetes zaklatások számának olaszországi növekedéséről (B8-0207/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az új szintetikus kábítószerek európai elterjedéséről (B8-0208/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Ivan Jakovčić és Remo Sernagiotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a várandós nők részére fenntartott parkolóhelyekről (B8-0209/2015)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

FEMM


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontja

A következő ülés időpontja: 2015. március 25.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat