Indiċi 
Minuti
PDF 291kWORD 247k
Il-Ħamis, 12 ta' Marzu 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.L-isfruttament sostenibbli tal-ispnott (dibattitu)
 5.It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (dibattitu)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
6.1.Attakki u sekwestri reċenti minn Daesh fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari ta' Assirjani
  
6.2.Is-Sudan t'Isfel, inkluż is-sekwestru reċenti ta' tfal
  
6.3.It-Tanzanija, b'mod partikolari l-kwistjoni tal-approprjazzjoni tal-art
 7.Avviż mill-Presidenza
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Attakki u sekwestri reċenti minn Daesh fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari ta' Assirjani (votazzjoni)
  
8.2.Is-Sudan t'Isfel, inkluż is-sekwestru reċenti ta' tfal (votazzjoni)
  
8.3.It-Tanzanija, b'mod partikolari l-kwistjoni tal-approprjazzjoni tal-art (votazzjoni)
  
8.4.L-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (votazzjoni)
  
8.5.Rapport annwali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
8.6.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2013 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)
  
8.7.Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab u kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (votazzjoni)
  
8.8.L-isfruttament sostenibbli tal-ispnott (votazzjoni)
  
8.9.It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (votazzjoni)
  
8.10.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 14.Dokumenti mressqa
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. L-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Marzu 2015 (punt 13 tal-Minuti ta' 11.3.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi u Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-omiċidju ta' Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička u Ramon Tremosa i Balcells, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Russja, partikolarment il-każ ta' Boris Nemtsov (2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea u Zigmantas Balčytis f'isem il-Grupp S&D, dwar l-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg u Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier u József Nagy f'isem il-Grupp PPE, dwar l-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Votazzjoni: punt 8.4 tal-Minuti ta' 12.3.2015.


3. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Frar 2015 (punt 16 tal-Minuti ta' 25.2.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi u Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras u Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă u Zigmantas Balčytis f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 12.3.2015.


4. L-isfruttament sostenibbli tal-ispnott (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-isfruttament sostenibbli tal-ispnott (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Alain Cadec f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić biex jispjega id-dewmien ta' Norica Nicolai, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Julie Girling u Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos u Carlos Iturgaiz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes u Emmanouil Glezos.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Alain Cadec, f'isem il-Kumitat PECH, dwar l-isfruttament sostenibbli tal-ispnott (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 12.3.2015.


5. It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Andrzej Grzyb f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton Membru mhux affiljat, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri u Bogdan Brunon Wenta.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos u António Marinho e Pinto.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck u Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-prijoritajiet tal-UE tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina u Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropa għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għat-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler u Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (UNHRC) fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă u Alessia Maria Mosca f'isem il-Grupp S&D, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti ta' 12.3.2015.


6. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 10.3.2015.)


6.1. Attakki u sekwestri reċenti minn Daesh fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari ta' Assirjani

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 u B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Ceballos, Javier Nart, Mark Demesmaeker u György Hölvényi ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Javier Couso Permuy u Josef Weidenholzer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Kristina Winberg f'isem il-Grupp EFDD, Lorenzo Fontana Membru mhux affiljat, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, dan tal-aħħar biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Lampros Fountoulis (il-President, billi kkonstata li din ma kinix mistoqsija, interrompa lill-kelliem), Bruno Gollnisch u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská u Marek Jurek.

Intervent ta': Notis Marias dwar il-proċedura "catch the eye".

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal-Minuti ta' 12.3.2015.


6.2. Is-Sudan t'Isfel, inkluż is-sekwestru reċenti ta' tfal

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 u B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez u Josef Weidenholzer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Marc Tarabella dwar il-proċedura "karta blu".

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal-Minuti ta' 12.3.2015.


6.3. It-Tanzanija, b'mod partikolari l-kwistjoni tal-approprjazzjoni tal-art

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 u B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez u Josef Weidenholzer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Csaba Sógor u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ignazio Corrao, Marc Tarabella, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo u Gianluca Buonanno.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal-Minuti ta' 12.3.2015.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Intervent ta': Marine Le Pen għal punt ta' ordni.


7. Avviż mill-Presidenza

Il-President avża li l-President tal-Parlament ħa d-deċiżjoni li jissanzjona lil Gianluca Buonanno bit-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' 7 ijiem talli ddisturba lis-seduta bl-użu ta' lingwaġġ offensiv u provokatorju.

Din id-deċiżjoni ġiet notifikata lill-persuna kkonċernata llum.

Skont l-Artikolu 167 tar-Regoli ta' Proċedura, Gianluca Buonanno jista', fi żmien ġimagħtejn, iressaq appell intern lill-Bureau kontra din id-deċiżjoni.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Attakki u sekwestri reċenti minn Daesh fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari ta' Assirjani (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 u B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0240/2015

(flok B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 u B8-0264/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei u Marijana Petir f'isem il-Grupp PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega u Eric Andrieu f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp ECR;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0071)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0262/2015 iddekadiet.)


8.2. Is-Sudan t'Isfel, inkluż is-sekwestru reċenti ta' tfal (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 u B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0241/2015

(flok B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 u B8-0266/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka u Marijana Petir f'isem il-Grupp PPE;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei u Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0072)


8.3. It-Tanzanija, b'mod partikolari l-kwistjoni tal-approprjazzjoni tal-art (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 u B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0242/2015

(flok B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 u B8-0270/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei u Marijana Petir f'isem il-Grupp PPE;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López u Laurenţiu Rebega f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0073)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0269/2015 iddekadiet.)


8.4. L-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 u B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0239/2015

(flok B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 u B8-0252/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont u Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen u David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich u José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0074)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0248/2015 u B8-0251/2015 iddekadew.)

Interventi

Charles Tannock biex jitlob li l-paragrafu 20 u l-premessa N jiġu sottoposti għall-vot b'sejħa tal-ismijiet. Billi ressaqha meta kien għalaq it-terminu, it-talba ma ġietx approvata.


8.5. Rapport annwali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew [2014/2219(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0075)

Interventi

Charles Tannock biex iressaq emenda orali għall-emenda 14, li ġiet aċċettata.

Arnaud Danjean biex iressaq emenda orali għall-paragrafu 47, li ġiet aċċettata.

Elmar Brok biex iressaq emenda orali għall-emenda 2, li ġiet aċċettata.


8.6. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2013 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni [2014/2216(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0076)

Interventi

Beatrix von Storch biex tagħmel xi preċiżazzjonijiet dwar il-verżjoni Ġermaniża tal-paragrafu 77.

Silvia Costa biex tressaq emenda orali bil-għan li ddaħħal paragrafu ġdid wara l-paragrafu 210, li ġiet aċċettata, u Charles Tannock dwar din l-emenda orali.


8.7. Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab u kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 u B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0215/2015

(flok B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 u B8-0225/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post u Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel u David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;

Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0077)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0224/2015 iddekadiet.)


8.8. L-isfruttament sostenibbli tal-ispnott (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0078)


8.9. It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 u B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0228/2015

(flok B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 u B8-0234/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi u Ramona Nicole Mănescu f'isem il-Grupp PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt u Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D;

Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0079)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0229/2015 iddekadiet.)

Interventi

Victor Boştinaru biex iressaq żewġ emendi orali, għall-emenda 4 u għall-emenda 3 rispettivament, li ġew aċċettati.


8.10. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Frar 2015 (punt 16 tal-Minuti ta' 25.2.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 u B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0236/2015

(flok B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 u B8-0246/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano u Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0080)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0237/2015, B8-0243/2015 u B8-0245/2015 iddekadew.)


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-vettura bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)COM(2015)0126)

irriferut responsabbli: IMCO, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari b'ħarsa lejn l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE rigward it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

irriferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

irriferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)06582/2015 – COM(2015)0125)

irriferut responsabbli: ECON

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 13 ta' Marzu 2015.


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 11 ta' Marzu 2015)

Rapport Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė u Morten Messerschmidt.

Rapport Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill u Morten Messerschmidt.

Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor u Ryszard Czarnecki.

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis 12 ta' Marzu 2015)


L-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh u Seán Kelly.

Rapport Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr u Marek Jurek.

Rapport Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská u Ryszard Czarnecki.

Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Lega tal-Istati Għarab u kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek.

L-isfruttament sostenibbli tal-ispnott (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly.

It-28 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor u Seán Kelly.

Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek u Pablo Echenique.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


13. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5.3.2015)

- L-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi għall-governanza, il-protezzjoni soċjali u l-iżvilupp fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2015/2058(INI))
(opinjoni: ECON)

- Tħejjija għas-Summit Umanitarju Dinji: Sfidi u opportunitajiet għall-assistenza umanitarja (2015/2051(INI))

Kumitat INTA
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5.3.2015)

- L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea (2015/2059(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat ECON
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5.3.2015)

- Ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji (2015/2060(INI))
(opinjoni: AFCO, EMPL)

Kumitat IMCO
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5.3.2015)

- ŻEE-Svizzera: Ostakli fir-rigward tal-implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern (2015/2061(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE)

Kumitat JURI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.2.2015)

- Il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda: linji gwida għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (2015/2052(INI))
(opinjoni: EMPL, BUDG, ECON)

Kumitat JURI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.2.2015)

- L-estensjoni possibbli tal-indikazzjoni ġeografika protetta tal-Unjoni Ewropea għall-prodotti mhux agrikoli (2015/2053(INI))
(opinjoni: CULT, INTA, IMCO)

Kumitat LIBE
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5.3.2015)

- Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn movimenti fundamentalisti (2015/2063(INI))
(opinjoni: AFET)

- Is-sistemi penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet (2015/2062(INI))

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)


Kumitati: LIBE, PETI (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-dati 27.11.2014 u 5.3.2015)

- Rapport speċjali tal-Ombudsman Ewropew dwar l-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ rigward il-Frontex (2014/2215(INI))

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5.3.2015)

- L-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi għall-governanza, il-protezzjoni soċjali u l-iżvilupp fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2015/2058(INI))
(opinjoni: ECON) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.2.2015)

- L-estensjoni possibbli tal-indikazzjoni ġeografika protetta tal-Unjoni Ewropea għall-prodotti mhux agrikoli (2015/2053(INI))
(opinjoni: CULT, INTA, IMCO) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Emenda tad-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta’ involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/UE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(opinjoni: LIBE, IMCO, ECON) (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Prosecco falz mibjugħ bid-draught fl-Ingilterra - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
responsabbli: IMCO
opinjoni: ENVI


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna t-tiġdid tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indja (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

irriferut

responsabbli:

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

irriferut

responsabbli:

ITRE

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-Sena Ewropea tal-Gżejjer (B8-0182/2015)

irriferut

responsabbli:

REGI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falsifikazzjoni fis-settur tal-ikel: fond Ewropew b'appoġġ lill-produtturi imbroljati (B8-0183/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

IMCO

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-Sena Ewropea tal-Inbid (B8-0184/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-Sena Ewropea tat-Tfal (B8-0185/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni tal-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti mhux agrikoli (B8-0186/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-Sena Ewropea tal-Ibħra u l-Oċeani (B8-0187/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Prosecco falz mibjugħ bid-draught fil-Kanada (B8-0188/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-infiltrazzjoni ta' terroristi fl-Italja permezz tal-immigrazzjoni klandestina (B8-0189/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ibħra Ewropej minn armi kimiċi u konvenzjonali (B8-0190/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-Sena Ewropea tal-Muntanji (B8-0191/2015)

irriferut

responsabbli:

REGI

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ħabitats tat-tartufi u ż-żieda fil-valur tagħhom (B8-0192/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-ekosistema tal-baħar (B8-0194/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ekosistemi tad-deltas tax-xmajjar (B8-0195/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-Kristjanofobija fil-Libja (B8-0196/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-influwenza tal-ħnieżer fil-Veneto (B8-0197/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tat-tumuri fl-Italja u fl-Ewropa (B8-0198/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri ta' appoġġ għas-settur tal-laħam taċ-ċanga milqut mill-embargo Russu (B8-0199/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-miżuri ta' appoġġ għall-produtturi tal-ħalib Taljani (B8-0200/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-miżuri ta' appoġġ maħsuba biex jindirizzaw ir-rekord negattiv ġdid tal-qgħad fl-Italja (B8-0201/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar obbligatorju tal-oriġini għal-laħam fil-prodotti tal-ikel ipproċessat (B8-0202/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar ta' prodotti tal-ħalib magħmula barra u mibjugħa fl-Italja (B8-0203/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-boskijiet tal-qastan (B8-0204/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estrazzjoni ta' idrokarburi min-naħa tal-Kroazja (B8-0205/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dritt għat-taħwil tal-vinji: perjodu tranżitorju (B8-0206/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda tal-bullying fuq l-internet fl-Italja (B8-0207/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid ta' drogi sintetiċi ġodda fl-Ewropa (B8-0208/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Ivan Jakovčić u Remo Sernagiotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar spazji ta' parkeġġ għan-nisa tqal (B8-0209/2015)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

FEMM


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduta li jmiss se ssir fid-data 25 ta' Marzu 2015.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Avviż legali - Politika tal-privatezza