Index 
Proces-verbal
PDF 283kWORD 247k
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Situația din Venzuela (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare (dezbatere)
 5.A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)
 6.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
6.1.Recentele atacuri și răpiri comise de gruparea Daesh în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene
  
6.2.Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii
  
6.3.Tanzania, în special problema acaparării terenurilor
 7.Comunicarea Președintelui
 8.Votare
  
8.1.Recentele atacuri și răpiri comise de gruparea Daesh în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (vot)
  
8.2.Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (vot)
  
8.3.Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (vot)
  
8.4.Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (vot)
  
8.5.Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European (vot)
  
8.6.Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)
  
8.7.Relațiile dintre UE și Liga Statelor Arabe și cooperarea pentru combaterea terorismului (vot)
  
8.8.Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare (vot)
  
8.9.A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (vot)
  
8.10.Situația din Venzuela (vot)
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Depunere de documente
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 martie 2015 (punctul 13 al PV din 11.3.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la uciderea lui Boris Nemțov și la starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0239/2015);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička și Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0247/2015);

- Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0248/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Rusia, în special la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov(2015/2592(RSP)) (B8-0249/2015);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea și Zigmantas Balčytis, în numele Grupului S&D, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0250/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg și Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0251/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier și József Nagy, în numele Grupului PPE, referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) (B8-0252/2015).

Vot: punctul 8.4 al PV din 12.3.2015.


3. Situația din Venzuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venzuela (2015/2582(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 februarie 2015 (punctul 16 al PV din 25.2.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0236/2015);

- Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0237/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek și Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0238/2015);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0243/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0244/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0245/2015);

- Francisco Assis, Victor Boştinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă și Zigmantas Balčytis, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela (2015/2582(RSP)) (B8-0246/2015).

Vot: punctul 8.10 al PV din 12.3.2015.


4. Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare (2015/2596(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Alain Cadec, în numele Grupului PPE, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, pentru a explica motivul întârzierii lui Norica Nicolai, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Girling și Alain Cadec, Gabriel Mato, Renata Briano, Julie Girling, Nils Torvalds, Anja Hazekamp, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos și Carlos Iturgaiz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes și Emmanouil Glezos.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Alain Cadec, în numele Comisiei PECH, referitoare la exploatarea sustenabilă a bibanului de mare (2015/2596(RSP)) (B8-0235/2015)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 12.3.2015.


5. A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2015/2572(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, neafiliat, Seán Kelly, Soraya Post, Mirosław Piotrowski, Pablo Iglesias, Alyn Smith, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Kati Piri și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: József Nagy, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos și António Marinho e Pinto.

A intervenit Johannes Hahn.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Renate Weber, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck și Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0228/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile pentru 2015 ale Uniunii Europene privind Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (2015/2572(RSP)) (B8-0229/2015);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 28-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO) (2015/2572(RSP)) (B8-0230/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Giulia Moi și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0231/2015);

- Barbara Lochbihler și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cea de a 28-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO) (2015/2572(RSP)) (B8-0232/2015);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0233/2015);

- Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă și Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015 (2015/2572(RSP)) (B8-0234/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 12.3.2015.


6. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 10.3.2015.)


6.1. Recentele atacuri și răpiri comise de gruparea Daesh în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene

Propuneri de rezoluții B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 și B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

Bodil Valero, Javier Nart, Mark Demesmaeker și György Hölvényi au prezentat propunerile de rezoluție.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Javier Couso Permuy și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, Lorenzo Fontana, neafiliat, Lars Adaktusson, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Lampros Fountoulis, Momchil Nekov, acesta din urmă pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Lampros Fountoulis (Când și-a dat seama că nu este vorba de o întrebare, Președintele a întrerupt vorbitorul), Bruno Gollnisch și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská și Marek Jurek.

A intervenit Notis Marias privind procedura „cartonașului albastru”.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 12.3.2015.


6.2. Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii

Propuneri de rezoluții B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 și B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

Judith Sargentini, Petr Ježek, Jana Žitňanská, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lidia Senra Rodríguez și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marijana Petir, Momchil Nekov, Ivan Jakovčić și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Marc Tarabella privind procedura „cartonașului albastru”.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 12.3.2015.


6.3. Tanzania, în special problema acaparării terenurilor

Propuneri de rezoluții B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 și B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Csaba Sógor și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ignazio Corrao, Marc Tarabella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo și Gianluca Buonanno.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 12.3.2015.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

A intervenit Marine Le Pen pentru a ridica o problemă de procedură.


7. Comunicarea Președintelui

Președintele a comunicat faptul că Președintele Parlamentului a decis sancționarea lui Gianluca Buonanno prin pierderea dreptului la indemnizație de ședere pentru o durată de 7 zile pentru tulburarea ședinței plenare, acesta utilizând un limbaj jignitor și provocator.

Această decizie a fost comunicată respectivului deputat azi.

În conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură, Gianluca Buonanno dispune de un termen de două săptămâni pentru a introduce o cale de atac internă împotriva acestei decizii în fața Biroului.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Recentele atacuri și răpiri comise de gruparea Daesh în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 și B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0240/2015

(care înlocuiește B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 și B8-0264/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei și Marijana Petir, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega și Eric Andrieu, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki și David Campbell Bannerman, în numele Grupului ECR;

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0071)

(Propunerea de rezoluție B8-0262/2015 a devenit caducă.)


8.2. Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 și B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0241/2015

(care înlocuiește B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 și B8-0266/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka și Marijana Petir, în numele Grupului PPE;

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei și Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0072)


8.3. Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 și B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0242/2015

(care înlocuiește B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 și B8-0270/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei și Marijana Petir, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Demetris Papadakis, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López și Laurenţiu Rebega, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0073)

(Propunerea de rezoluție B8-0269/2015 a devenit caducă.)


8.4. Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 și B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0239/2015

(care înlocuiește B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 și B8-0252/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Costas Mavrides și Afzal Khan, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen și David Campbell Bannerman, în numele Grupului ECR;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich și José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE;

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Adoptat (P8_TA(2015)0074)

(Propunerile de rezoluții B8-0248/2015 și B8-0251/2015 au devenit caduce.)

Intervenții

Charles Tannock, pentru a solicita ca punctul 20 și considerentul N să fie supuse la vot prin apel nominal. Fiind prezentată în afara termenului stabilit, cererea nu a fost aprobată.


8.5. Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European (2014/2219(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0075)

Intervenții

Charles Tannock, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 14, care a fost reținut.

Arnaud Danjean, pentru a prezenta un amendament oral la punctul 47, care a fost reținut.

Elmar Brok, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 2, care a fost reținut.


8.6. Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)

Raport referitor la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2014/2216(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0076)

Intervenții

Beatrix von Storch, pentru a aduce lămuriri cu privire la versiunea în limba germană a punctului 77.

Silvia Costa, pentru a prezenta un amendament oral pentru adăugarea unui nou punct după punctul 210, care a fost reținut, și Charles Tannock, cu privire la acest amendament oral.


8.7. Relațiile dintre UE și Liga Statelor Arabe și cooperarea pentru combaterea terorismului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 și B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0215/2015

(care înlocuiește B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 și B8-0225/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post și Birgit Sippel, în numele Grupului S&D;

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel și David Campbell Bannerman, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0077)

(Propunerea de rezoluție B8-0224/2015 a devenit caducă.)


8.8. Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0078)


8.9. A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 și B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0228/2015

(care înlocuiește B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 și B8-0234/2015):

depusă de următorii deputați:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi și Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE;

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt și Nicola Caputo, în numele Grupului S&D;

Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Alyn Smith și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0079)

(Propunerea de rezoluție B8-0229/2015 a devenit caducă.)

Intervenții

Victor Boştinaru, pentru a prezenta două amendamente orale, la amendamentul 4 și, respectiv, la amendamentul 3, care au fost reținute.


8.10. Situația din Venzuela (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 februarie 2015 (punctul 16 al PV din 25.2.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 și B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0236/2015

(care înlocuiește B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 și B8-0246/2015):

depusă de următorii deputați:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE;

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox și Roberts Zīle, în numele Grupului ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2015)0080)

(Propunerile de rezoluții B8-0237/2015, B8-0243/2015 și B8-0245/2015 au devenit caduce.)


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)) – COM(2015)0126)

retrimis fond: IMCO, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (05094/1/2015 - C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) – 06605/2015 – 06375/2015 – COM(2015)0124)

retrimis fond: ENVI

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)) – 06572/2015 – COM(2015)0128)

retrimis fond: ENVI

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (05161/2/2015 - C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)) – 06582/2015 – COM(2015)0125)

retrimis fond: ECON.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 13 martie 2015.


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

(Votarea de miercuri, 11 martie 2015)

Raport Sergio Gutiérrez Prieto - A8-0043/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Bronis Ropė și Morten Messerschmidt

Raport Ildikó Gáll-Pelcz - A8-0018/2015
Mylène Troszczynski, Neena Gill și Morten Messerschmidt

Combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet (2015/2564(RSP)) - RC-B8-0217/2015
Neena Gill, Branislav Škripek, Danuta Jazłowiecka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Csaba Sógor și Ryszard Czarnecki.

(Votarea de joi, 12 martie 2015)

Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia (2015/2592(RSP)) - RC-B8-0239/2015
Andrejs Mamikins, Branislav Škripek, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Jean-François Jalkh și Seán Kelly

Raport Elmar Brok - A8-0039/2015
Tatjana Ždanoka, Peter Jahr și Marek Jurek

Raport Pier Antonio Panzeri - A8-0023/2015
Marek Jurek, Branislav Škripek, Luigi Morgano, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Anna Záborská și Ryszard Czarnecki

Relațiile dintre UE și Liga Statelor Arabe și cooperarea pentru combaterea terorismului (2015/2594(RSP)) - RC-B8-0215/2015
Branislav Škripek

Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare (2015/2596(RSP)) - B8-0235/2015
Seán Kelly

A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2015/2572(RSP)) - RC-B8-0228/2015
Branislav Škripek, Csaba Sógor și Seán Kelly

Situația din Venzuela (2015/2582(RSP)) - RC-B8-0236/2015
Gabriel Mato, Branislav Škripek și Pablo Echenique.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


13. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

Comisia DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în ceea ce privește guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare (2015/2058(INI))
(aviz: ECON)

- Pregătiri pentru Summitul mondial pe teme umanitare: provocări și oportunități pentru asistența umanitară (2015/2051(INI))

Comisia INTA
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea (2015/2059(INI))
(aviz: EMPL)

Comisia ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (2015/2060(INI))
(aviz: AFCO, EMPL)

Comisia IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- SEE-Elveția: Obstacole în ceea ce privește implementarea deplină a pieței interne (2015/2061(INI))
(aviz: EMPL, ITRE)

Comisia REGI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 februarie 2015)

- Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune (2015/2052(INI))
(aviz: EMPL, BUDG, ECON)

Comisia JURI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 februarie 2015)

- Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (2015/2053(INI))
(aviz: CULT, INTA, IMCO)

Comisia LIBE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Prevenirea radicalizării și a recrutării cetățenilor europeni de către mișcările fundamentaliste (2015/2063(INI))
(aviz: AFET)

- Sistemele carcerale și condițiile de detenție (2015/2062(INI))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

Comisii: LIBE, PETI (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziilor Conferinței Președinților din 27 noiembrie 2014 și 5 martie 2015)

- Raport special al Ombudsmanului European în raportul din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ referitor la Frontex (2014/2215(INI)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Comisia DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 martie 2015)

- Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în ceea ce privește guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare (2015/2058(INI))
(aviz: ECON) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Comisia JURI (articolul 54 din regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 februarie 2015)

- Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (2015/2053(INI))
(aviz: CULT, INTA, IMCO) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Modificarea Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(avis: LIBE, IMCO, ECON) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Modificarea sesizării comisiilor (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la vinul spumos de tip Prosecco falsificat, vândut în Anglia din butoi - B8-0089/2015 - Mara Bizotto
fond : IMCO
avis : ENVI


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India (05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membr (COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la Anul european al insulelor (B8-0182/2015)

retrimis

fond :

REGI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la contrafacerea în sectorul alimentar: un fond european pentru sprijinirea producătorilor înșelați prin fraudă (B8-0183/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

IMCO

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la Anul european al vinului (B8-0184/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la Anul European al Copilului (B8-0185/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM, EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la extinderea protecției indicațiilor geografice la produsele neagricole (B8-0186/2015)

retrimis

fond :

JURI

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la Anul european al mărilor și oceanelor (B8-0187/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la falsul vin spumos de tip Prosecco, vândut la butoi în Canada (B8-0188/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la infiltrarea teroriștilor în Italia prin imigrația ilegală (B8-0189/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la protejarea mărilor europene de armele chimice și convenționale (B8-0190/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la Anul european al munților (B8-0191/2015)

retrimis

fond :

REGI

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea habitatelor trufelor și creșterea valorii acestora (B8-0192/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea ecosistemului marin (B8-0194/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea ecosistemelor din deltele fluviilor (B8-0195/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea creștinofobiei în Libia (B8-0196/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la gripa porcină în regiunea Veneto (B8-0197/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la prevenirea tumorilor în Italia și în Europa (B8-0198/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de sprijinire a sectorului cărnii bovine, afectat de embargoul rus (B8-0199/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de sprijinire a producătorilor de lapte italieni (B8-0200/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de sprijin pentru a soluționa problema noului record negativ al șomajului în Italia (B8-0201/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la indicarea obligatorie a originii cărnii din produsele alimentare transformate (B8-0202/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea preparatelor lactate/brânzeturilor produse în străinătate și vândute în Italia (B8-0203/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea pădurilor de castani (B8-0204/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la extracția de hidrocarburi de către Croația (B8-0205/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile de plantare a viței de vie: perioada tranzitorie (B8-0206/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea numărului de cazuri de hărțuire pe internet în Italia (B8-0207/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea de noi droguri sintetice în Europa (B8-0208/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Ivan Jakovčić Remo Sernagiotto. Propunere de rezoluție referitoare la locuri de parcare pentru femeile însărcinate (B8-0209/2015)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

FEMM


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarea ședință va avea loc la 25 martie 2015.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la ora 13.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dohrmann, Händel, Koch, Morvai, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Aviz juridic - Politica de confidențialitate