Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. kovo 25 d. - Briuselis

24. Tarptautinė romų diena. Priešiškumas romams Europoje ir romų genocido II pasaulinio karo metu atminimo dienos pripažinimas Europoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarptautinė romų diena. Priešiškumas romams Europoje ir romų genocido II pasaulinio karo metu atminimo dienos pripažinimas Europoje (2015/2615(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: György Hölvényi PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Inácio Faria), Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Ceballos Verts/ALE frakcijos vardu, Gianluca Buonanno, nepriklausomas Parlamento narys, Tomáš Zdechovský, taip pat paprašė Pirmininkės, kad ji praneštų Europos Parlamento Pirmininkui apie žodius, kuriuos pasakė Gianluca Buonanno, Tanja Fajon, Ilhan Kyuchyuk, Martina Anderson, Barbara Lochbihler, Gilles Lebreton, Milan Zver, Damian Drăghici, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Krisztina Morvai, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kati Piri, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar ir Péter Niedermüller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Monika Smolková, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ir Anna Záborská.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika