Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 25. marts 2015 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Anmodninger om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 13.Andragender
 14.Bevillingsoverførsler
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Arbejdsplan
 17.Konklusionerne fra Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2015) (forhandling)
 18.Vedtagen beslutning om politik for gennemsigtighed på skatteområdet - Årlig skattebetænkning (forhandling)
 19.Makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (forhandling)
 20.Afstemningstid
  20.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/018 GR/Attica radio- og tv-virksomhed - Grækenland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  20.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/015 GR/Attica forlagsvirksomhed - Grækenland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  20.3.Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150)
  20.4.Anmodning om ophævelse af Ivan Jakovčic' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150)
  20.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik - Irland) (afstemning)
  20.6.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (afstemning)
  20.7.Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier (afstemning)
  20.8.Makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (afstemning)
  20.9.Årlig skattebetænkning (afstemning)
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.De nylige terroranslag i Tunesien (forhandling)
 23.Ansættelsesvilkår, herunder mindstelønnen i transportsektoren - Overensstemmelse mellem de tyske regler om mindsteløn i transportsektoren og EU-retten (forhandling)
 24.International romadag – roma-had i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Stemmeforklaringer
 27.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 28.Tidspunkt for næste mødeperiode
 29.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (197 kb) Deltagerliste (56 kb)    Afstemning ved navneopråb (921 kb) 
 
Protokol (203 kb) Deltagerliste (35 kb) Afstemningsresultater (19 kb) Afstemning ved navneopråb (46 kb) 
 
Protokol (294 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (312 kb) Afstemning ved navneopråb (1055 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik