Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 25 maart 2015 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Verzoeken om opheffing van de immuniteit
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 13.Verzoekschriften
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Conclusies van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (debat)
 18.Besluit over het beleid inzake belastingtransparantie - Jaarverslag over belastingen (debat)
 19.Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (debat)
 20.Stemmingen
  20.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/018 GR/Attica Omroepen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  20.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EFG/2014/015 GR/Attica Uitgeverijen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  20.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (artikel 150 van het Reglement)
  20.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ivan Jakovčić (artikel 150 van het Reglement)
  20.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EFG/2014/016 IE/Lufthansa Technik (stemming)
  20.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich (stemming)
  20.7.Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Gabriele Albertini (stemming)
  20.8.Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (stemming)
  20.9.Jaarverslag over belastingen (stemming)
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Recente terroristische aanslagen in Tunesië (debat)
 23.Arbeidsvoorwaarden (waaronder minimumloon) in de vervoerssector - Conformiteit van de Duitse bepalingen inzake het minimumloon in de vervoerssector met de Europese wetgeving (debat)
 24.Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat in Europa en erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Stemverklaringen
 27.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 28.Rooster van de volgende vergaderingen
 29.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (202 kb) Presentielijst (56 kb)    Hoofdelijke stemming (921 kb) 
 
Notulen (208 kb) Presentielijst (35 kb) Uitslag van de stemming (18 kb) Hoofdelijke stemming (46 kb) 
 
Notulen (300 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (310 kb) Hoofdelijke stemming (1054 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid