Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 25. marca 2015 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 13.Petície
 14.Presun rozpočtových prostriedkov
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Program práce
 17.Závery zo zasadnutia Európskej rady (19. – 20. marca 2015) (rozprava)
 18.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s politikou daňovej transparentnosti – Výročná správa o daniach (rozprava)
 19.Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (rozprava)
 20.Hlasovanie
  20.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  20.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  20.3.Žiadosť o zbavenie imunity – António Marinho e Pinto (článok 150 rokovacieho poriadku)
  20.4.Žiadosť o zbavenie imunity Ivana Jakovčica (článok 150 rokovacieho poriadku)
  20.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (hlasovanie)
  20.6.Žiadosť o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha (hlasovanie)
  20.7.Žiadosť o ochranu výsad a imunity Gabriela Albertiniho (hlasovanie)
  20.8.Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)
  20.9.Výročná správa o daniach (hlasovanie)
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Nedávne teroristické útoky v Tunisku (rozprava)
 23.Podmienky zamestnania vrátane minimálnych mzdových taríf uplatniteľných v cestnej doprave - Súlad nemeckých ustanovení o minimálnej mzde v odvetví dopravy s európskym právom (rozprava)
 24.Medzinárodný deň Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Vysvetlenia hlasovania
 27.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 28.Termíny nasledujúcich rokovaní
 29.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (199 kb)  Prezenčná listina (56 kb)
 
Zápisnica (239 kb)  Prezenčná listina (35 kb)  Výsledky hlasovaní (18 kb)  Hlasovania podľa mien (46 kb)
 
Zápisnica (298 kb)  Prezenčná listina (63 kb)  Výsledky hlasovaní (406 kb)  Hlasovania podľa mien (1122 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia