Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. huhtikuuta 2015 - Bryssel

13. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Puheenvuorot: Richard Corbett siitä, että Janice Atkinson kuuluu edelleen EFDD-ryhmään, vaikka tämä erotettiin äskettäin UKIP-puolueesta (puhemies vastasi hänelle, että tämä kysymys kuuluu poliittisten ryhmien omaan toimivaltaan) ja William (The Earl of) Dartmouthin ja David Borrellin samasta aiheesta käyttämät puheenvuorot.

°
° ° °

Huhtikuun I 2015 istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE 552.729/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että keskustelua aiheesta "Bangladeshin tehdastulipalojen muistopäivä ja Bangladeshin kestävyyssopimuksen edistyminen" annettavasta komission julkilausumasta (2015/2590(RSP)) siirretään johonkin myöhemmin pidettävälle istuntojaksolle.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron, jossa hän vastusti tätä ehdotusta.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

PPE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan toiseksi kohdaksi äänestysten jälkeen otetaan keskustelu komission julkilausumasta EU:n ja Meksikon välisestä PNR-sopimuksesta ilman päätöslauselmaesityksiä. Istuntoa jatkettaisiin näin ollen klo 22.00 asti.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier, joka perusteli pyyntöä, ja Sophia in 't Veld, joka kannatti pyyntöä, mutta ehdotti otsikon muuttamista.

Puhemies ehdotti, että otsikkoa muutettaisiin seuraavasti: "Suunnitteilla oleva EU:n ja Meksikon välinen PRN-sopimus". Ehdotus hyväksyttiin.

PPE-ryhmän pyyntö hyväksyttiin.

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle otetaan keskustelu neuvoston ja komission julkilausumasta Kreikasta ja euroryhmän neuvotteluista nykyisen tukisuunnitelman tarkistamisesta ilman päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: Rebecca Harms, joka perusteli pyyntöä, Bernd Lucke, joka kannatti pyyntöä, ja Gabriele Zimmer, joka vastusti pyyntöä.

Pyyntö hylättiin.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö