Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0010(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0125/2015

Indgivne tekster :

A8-0125/2015

Forhandlinger :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Afstemninger :

PV 15/04/2015 - 16.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0093

Protokol
Onsdag den 15. april 2015 - Bruxelles

14. Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas forelagde henstillingen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

José Manuel Fernandes (stedfortræder for ordføreren) forelagde henstillingen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Victor Boştinaru (ordfører for udtalelse fra REGI), Daniel Buda for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Michał Marusik, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureșan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică og Maria Grapini.

Talere: Kristalina Georgieva og Isabelle Thomas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.4 i protokollen af 15.4.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik